O NAMA

Izdavačko preduzeće "ŽARKO ALBULJ" je osnovano 1990. godine. Osnivač i vlasnik je Žarko Albulj, dugogodišnji prodavac knjiga, diplomirani psiholog i magistar ekonomskih nauka.

Knjige za decu, knjige iz psihologije i srodnih nauka i rečnici (biznis i marketing) predstavljaju žanrovsko opredeljenje naše kuće.

U procesu stvaranja knjiga angažujemo, putem autorskih ugovora, željene saradnike (autore, dizajnere, ilustratore, prevodioce, lektore, recenzente...).

Razni su putevi naših knjiga do čitalaca: prodaja u knjižarama; poznati poručilac-kupac dela ili celog tiraža; prospekti; oglasi; stručna savetovanja; pisma; prodaja elektronskim putem - preko web sitea; direktna prodaja...

Velika i zanimljiva oblast naših aktivnosti mogla bi se nazvati izdavačko preduzetništvo. Ono se odvija kroz dva oblika: prvi - da se ljudima koji imaju gotov rukopis napravi priprema za štampu i odštampa knjiga u organizaciji izdavačkog preduzeća "ŽARKO ALBULJ"; drugi - da se određena tema predloži kupcu, da se za njegov račun naprave knjige i ceo tiraž, sa plaćanjem unapred, proda kupcu (primer: Mc Donald's i Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca).

Veoma je uspešna i plodna saradnja sa Institutom za psihologiju Filozofskog fakultetra iz Beograda u suizdavanju monografija iz psihologije.

Takođe je zanimljivo i opremanje porodičnih biblioteka onim kupcima koji žele da to bude urađeno na visokom profesionalnom nivou.

U perspektivi naše izdavačke kuće je, pored proširenja postojećih biblioteka novim izdanjima, uključenje u digitalne forme izdavaštva.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2000 IP ŽARKO ALBULJ