MALA PEVANIJA ČIKA JOVE ZMAJA

Biblioteka "POKLONICA"
MALA PEVANIJA ČIKA JOVE ZMAJA je zaista mala, lepa i šarena. U njoj su najomiljenije pesme za decu čika Jove Zmaja sa prelepim ilustracijama u boji. Tu su: MALI KONJANIK; KUCINA KUĆA; MALI BRATA; NAPOMENA MATERI; SVET; STRAŠLJIVAC; DOBRI SUSEDI; STARA BAKA; SADI DRVO.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2000 IP ŽARKO ALBULJ